… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
půst 17. tamuzu

dreamstime_xs_21544282Dvě důležité paraši – Jitro a Balak jsou nazvány jmény dvou jinověrců. První, v níž je obsaženo Desatero, podle Jitra, midjánského kněze a Mojžíšova tchána. Když Jitro uslyšel o věcech, které Hospodion učinil synům Izraele, že je vyvedl z Egypta, rozdělil před nimi Rákosové moře a dal jim zvítězit nad Amalekem. Jitro pak přišel k Mojžíšovi na poušť a uvěřil v Hospodina, Boha Izraele a Tvůrce světa. Naši učitelé říkají, že konvertoval – התגייר.
Pokračovat ve čtení “Paraša BALAK (Nu 22,2-25,9) a půst 17. tamuzu” »

14144785526276_bV neděli, 5. července držíme posunutý půst 17. tamuzu. To proto, že datum 17. tamuzu připadá letos na šabat a o šabatu je zakázáno se postit (výjimku tvoří pouze Jom kipur o šabatu). Naše tradice spojuje tento den s pěti tragickými událostmi, které ovlivnily život židovského národa.
1. Mojžíš rozbil desky Zákona, které měl předat po čtyřiceti denním pobývání na hoře Sinaj synům Izraele. Když se však dověděl a přesvědčil, že část národa opustila Hospodina a klaní se zlatému teleti, ve své prchlivosti rozbil desky Zákona pod horou Sinaj.
Pokračovat ve čtení “Půst sedmnáctého tamuzu – תענית שבעה עשר בתמוז” »

17. dne měsíce tamuz se v židovských dějinách stalo pět katastrof:

  1. Mojžíš rozbil desky s Desaterem v reakci na zhotovení zlatého telete
  2. Každodenní oběti v Prvním Chrámu byly zastaveny během obléhání Jeruzaléma v 5. století př. o. l.
  3. Hradby Jeruzaléma byly prolomeny, což předcházelo zničení Druhého Chrámu v roce 70 př. o. l.
  4. Před Velkou vzpourou spálil římský generál Apostamos svítky Tóry – čímž vytvořil precedens příšerným pálením židovských knih po staletí
  5. Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 17. Tamuz” »

PikiWiki_Israel_3133_Old_City_WallsV letošním roce připadne půst 17. tamuzu na úterý, 25. června. Židovská tradice spojuje tento den s pěti událostmi, které neblaze ovlivnily židovský národ a jeho jeho historii. Tímto postním dnem též začínají tři smuteční týdny, totiž od 17. tamuzu do 9. avu, které nazýváme „בין המצרים – v úzkostech“. Během těchto 21 dní se nekonají žádné svatby, nepořádají se žádné veselé hostiny, muži se na znamení smutku neholí a nestříhají. Kromě toho od 1. do 9. avu (8. července – 16. července), tzv. „nein tejg – devět dní“ nejíme maso a nepijeme víno, což je výrazem ještě intenzivnějšího smutku. Výjimkou je šabat, kdy jsou pití vína a konzumace masa povoleny.

Pokračovat ve čtení “Půst 17. dne měsíce tamuzu” »

V roce 423 př. o. l. prolomily Nebuchadnezzarovy jednotky hradby starého Jeruzaléma a vstoupily do města. O čtyři týdny později byl zničen Svatý Chrám a Židé byli donuceni odejít do exilu do Babylonu. Původně byl dnem půstu a truchlení 9. tamuz. O sedmdesát let později byl nicméně vybudován Druhý Chrám, půst byl zrušen a uvedený den se změnil na svátek. Přibližně o 500 let později Jeruzalém padl 17. tamuzu – před zničením Druhého Chrámu – a moudří rozhodli, že 17. tamuz bude postním dnem, připomínajícím obě tragédie.

Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 9. Tamuz” »

V neděli, 8. července držíme půst 17. tamuzu. Tento půst je o den posunutý, neboť datum 17. tamuzu připadne na šabat a o šabatu (kromě Jom kipuru) je zakázáno se postit, tak se půst přenáší na příští den, tedy na neděli.

Nedělí 8. července zahajujeme také  tři smuteční týdny mezi půstem 17. tamuzu a 9. avu, který bude opět v neděli, 29. července.

Tradice nám říká, že 17. dne měsíce tamuzu se stalo pět tragických událostí, které neblaze ovlivnily budoucnost židovského národa.

Pokračovat ve čtení “Půst 17. tamuzu” »

Tradice spojuje tento den s pěti tragickými událostmi, které ovlivnily dějiny židovského národa. Uveďme tyto události v chronologickém pořadí:

  1. Mojžíš rozbil desky Zákona poté, když viděl, že se národ synů Izraele oddal modloslužbě u zlatého telete (Ex 32,15-19).

  1. Judský král Menaše (687-641 př.o.l.) postavil do Chrámu tesanou modlu Ašéry, čímž znesvětil Chrám (2 Královská 21,7).

  1. Byly přerušeny každodenní chrámové oběti. Událost je spojena s koncem bratrovražedné války Mezi Hyrkanem II. a Aristobulem II., kdy roku 63 př.o.l. obsadily Pompeiovy legie Jeruzalém. Velekněz Aristobulos se opevnil na Chrámové hoře a odtud výpady svého vojska znepokojoval Římany. Pompeius zahájil obležení Chrámové hory a čekal až Aristobulovi lidé vyhladoví a vzdají se, což se nakonec stalo. V určitý moment přestali kněží přinášet každodenní oběti, neboť nebyly již ovce určené k obětem. Toto bylo zlé znamení pro budoucnost. O 133 let později byl Římany zničen druhý Chrám a dosud nebyl postaven.

    Pokračovat ve čtení “Půst 17. tamuzu (19. července)” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2021
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiv