Nikolaj Patrušev se omluvil za výroky podřízeného o Chabadu Lubavič

zpráva na webu TASS
zpráva na webu TASS

Tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaj Platonovič Patrušev (Николай Платонович Патрушев) se v dopise redakci časopisu Argumenty i fakty (Аргументы и факты, aif.ru) omluvil za výroky svého poradce Alekseje A. Pavlova, který v článku o náboženské situaci na Ukrajině označil židovské hnutí Chabad Lubavič za sektu. Informovala o tom agentura TASS.

„Článek A. A. Pavlova, asistenta tajemníka Rady bezpečnosti Ruské federace, uveřejněný v týdeníku Argumenty i Fakty, obsahoval mylné věty o lubavičských chasidech. Omlouvám se čtenářům týdeníku a rád bych upozornil, že tato interpretace odráží Pavlovův osobní pohled a v žádném případě není oficiálním stanoviskem Rady bezpečnosti Ruské federace,“ napsal Patrušev.

Ujistil, že s autorem článku „bylo odpovídajícím způsobem jednáno“.

V článku „Co se vaří v čarodějnickém kotli“ zveřejněném 25. října Pavlov navrhl „desatanizaci“ Ukrajiny. Tvrdil, že na Ukrajině posílily „novopohanské kulty“ a „washingtonští manažeři v mocenských křeslech“ po roce 2014 „proměnili Ukrajinu ze státu v totalitní hypersektu“. Pavlov v článku zmiňuje také o lubavičské chasidy. „Hlavní životní zásadou lubavičských chasidů je nadřazenost stoupenců sekty nad všemi národy a lidmi,“ napsal Patruševův pobočník.

Po zveřejnění článku se Ruský židovský kongres (Российский еврейский конгресс, РЕК) obrátil na moskevskou prokuraturu s žádostí o prověření článku Alexeje Pavlova z hlediska podněcování k nenávisti podle správního (článek 20.3.1 správního zákoníku) nebo trestního (článek 282 trestního zákoníku) paragrafu. Kongres v dopise označil výroky úředníka o lubavičských chasidech za „nepřijatelné a nebezpečné“.

Na článek Patruševova pobočníka reagoval také vrchní ruský rabín Berl Lazar (Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар, שלמה דובער פנחס לאזאר‏‎). „Co se skutečně děje v náboženském životě sousedního státu, to s jistotou nevím, ale článek bohužel obsahuje tezi, kterou lze jen těžko vnímat jinak než jako urážku milionů židovských věřících, včetně naprosté většiny Židů v Rusku,“ řekl.

Lazar upozornil, že lubavičtí chasidé a náboženské hnutí Chabad nejsou „sektou“, ale legitimní školou judaismu a největším hnutím v rámci chasidismu. Podle něj 90 % rabínů působících v židovských obcích v Rusku, včetně jeho samotného, patří k Chabadu. Rabín také upozornil, že ideologie Chabadu „hlásá úctu ke všem náboženstvím, která hlásají víru v jednoho Boha, ke všem národům a ke každému jednotlivému člověku, protože všichni lidé jsou dětmi jednoho Boha.“

Jako ilustraci svých slov uvedl vrchní ruský rabín příklad Židovského muzea a centra tolerance, které založila moskevská komunita Chabad. Poznamenal, že muzeum je otevřeno pro exkurzní skupiny „bez ohledu na jejich národnostní nebo náboženskou příslušnost“ a „drtivá většina školáků, kteří ho navštěvují, nejsou vůbec Židé“.

Lazar také uvedl, že Pavlovova argumentace by se dala označit za „vulgární antisemitský nesmysl a se skřípáním zuby přejít“, čemuž ale brání to, jakou funkci pisatel zastává. „Takové nové omílání starých krvavých pomluv jménem člena ruské bezpečnostní rady představuje obrovské nebezpečí, a proto by mělo vyvolat okamžitou a jednoznačnou reakci společnosti a orgánů země,“ uzavřel ruský vrchní rabín.

Pavlov se k Lazarovým slovům odmítl reportérům RTVI vyjádřit. „Vím, že je lubavičský chasid, ale nebudu to komentovat. V tuto chvíli – jak se říká – pauza ve vysílání,” zdůraznil.

Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы – článek Alekseje Pavlova na webu týdeníku Argumenty i fakty (rusky)

Главный раввин РФ ответил на статью о религии в «Аргументах и фактах» – odpověď Berla Lazara na Pavlovův článek na webu Argumenty i fakty (rusky)

Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах – zpráva TASS o Patruševově reakci (rusky)

Nikolaj P. Patrušev je od roku 2008 generálním tajemníkem Rady bezpečnosti Ruské federace. Předtím léta pracoval v sovětské tajné službě KGB a v letech 1999 až 2008 byl ředitelem nástupnické Federální bezpečnostní služby (FSB). Je blízkým spolupracovníkem prezidenta Vladimira Putina a bývá zmiňován jako jeden z možných nástupců. Je znám svými ostře protiamerickými a obecně protizápadními názory.