„Buďme jednotní!“, vyzvali izraelští vůdcové národ v předvečer Nového roku 5783 (+videa)

Sladký nový rok!
Sladký nový rok!

Prezident Izraele Jicchak Herzog (Isaac Herzog) ve svém projevu k novému roku připomněl, že Roš HaŠana je obdobím změn, zamyšlení a pohledu kupředu, jak se v nadcházejícím roce zlepšit.

„Drahé sestry a bratři z celého světa, z velkých i malých židovských obcí, Šana Tova vám všem! Při příchodu židovského nového roku 5783 bych vám všem rád popřál sladký a šťastný nový rok.

Naše starobylá židovská tradice moudře spojuje změnu ročních období se změnou našeho srdce. Toto období soumraku mezi roky nás vybízí k tomu, abychom se jako lidé i jako jednotlivci změnili. Vybízí nás k zamyšlení nad našimi životy, našimi volbami a naším přesvědčením. Vyzývá nás, abychom se ptali, jak můžeme v nadcházejícím roce dělat věci lépe – pro sebe, pro své rodiny, pro svá společenství. Vyžaduje, abychom prohloubili svou pozornost, a nejen to, i naše záměry, abychom hořkost nahradili sladkostí.

Židovská tradice nás učí, že na Roš HaŠana jsme zapsáni do Knihy života. Ale nejsme zapsáni jen jako jednotlivci. Vstáváme a padáme společně, jako lid. Zavažme se proto, že se do Knihy života zapíšeme společně. Pomáhejme si navzájem, abychom se do Knihy života zapsali společně. Diskutujme se soucitem, nesouhlasme beze strachu a pracujme spíše na našem sblížení, než oddálení.

Připomeňme si krásu naší jednoty. Jen tak můžeme naplnit slova žalmisty, krále Davida: ‘Pokoj ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích ať je bezpečně! Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se.‘ (Žalm 127:7-8, překlad Bible 21)

Z vašeho domova mimo domov, zde ve Státě Izrael, do vašich domovů po celém světě vám všem přeji: Šana Tova U’metukah. Ketivah Ve’chatimah Tova.“

Také předseda izraelské vlády Jair Lapid (Yair Lapid) v neděli popřál Židům na celém světě šťastný svátek Roš HaŠana a vyzval je k jednotě.

„Mojí letošní nadějí pro židovský národ je, že si uvědomíme, že jsme jedna rodina,“ prohlásil premiér v anglické verzi video pozdravu, který zveřejnil několik hodin před začátkem svátku večer v neděli 25. září 2022.

„Nezáleží na tom, zda jsme ortodoxní, sekulární, reformní nebo konzervativní. Nezáleží na tom, ve které synagoze se modlíte, nebo zda se modlíte vůbec. Nezáleží na tom, kde jste se narodili nebo jakým jazykem mluvíte. Jsme jeden lid s jedním společným příběhem, s jedním společným domovem. Musíme se zaměřit na to, co nás sjednocuje, a vědět, jak mluvit o věcech, v kterých se neshodneme. Tak, jak to dělá rodina,“ prohlásil Lapid.

„Pojďme letos napsat další kapitolu našeho příběhu, kapitolu jednoty,“ dodal Lapid, který popřál šťastný nový rok jménem celé izraelské vlády.

Také alternující premiér Naftali Benet (Naftali Bennett), jehož Lapid vystřídla ve funkci v červnu, poté co se rozpadla vládní koalice, v jejímž rámci měli ve funkci alternovat, vyzval k národní jednotě.

„Přeji svému milovanému lidu Izraele bezpečný a klidný rok, rok, ve kterém budeme umět žít společně, i když se ne vždy shodneme, protože všichni jsme jedna rodina,“ uvedl Benet.

Novoroční projev předsedy hlavní opoziční strany Likud, vůdce opozice Benjamina Netanjahua (Benyamin Netanyahu), se nesl v lehčím duchu a nechyběla ani výzva k podpoře v parlamentních volbách, které se budou konat 1. listopadu 2022.