Světová židovská populace vzrostla na 15,3 milionu, v Izraeli žije 46 %

Věková pyramida Izraele v roce 2022, zdroj: Wikipedia
Věková pyramida Izraele v roce 2022, zdroj: Wikipedia

V předvečer židovského nového roku dosáhl počet Židů na světě přibližně 15,3 milionu, zatímco před rokem jich bylo 15,2 milionu. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Židovská agentura pro Izrael (הסוכנות היהודית לארץ ישראל).

Z celosvětové židovské populace je 7 080 000 Židů v Izraeli (oproti 6 950 000 v předchozím roce), zatímco mimo Izrael jich žije přibližně 8,25 milionu, z čehož přibližně 6 milionů v USA. Aktualizované odhady profesora Sergia Della Pergoly z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě budou zveřejněny v Americké židovské ročence (American Jewish Year Book) 2022.

Čísla zahrnují ty, kdo se sami definují jako Židé a neidentifikují se s jiným náboženstvím. Pokud zahrneme i ty, kteří mají nárok na izraelské občanství podle Zákona o návratu, zvýší se celkový počet na 25,5 milionu osob, z nichž 7,5 milionu žije v Izraeli a 18 milionů mimo Izrael. Existuje 500 000 Izraelců, kteří mají nárok na občanství podle zákona o návratu a nejsou registrováni jako Židé na izraelském Úřadu pro obyvatelstvo.

V Izraeli žije 46,2 % všech Židů světa, což je o 1 procentní bod více než v předchozím roce.

Podle izraelského Ústředního statistického úřadu se počet obyvatel Izraele ke konci židovského roku 5782 odhaduje na 9,593 milionů lidí. Hranice 10 milionů obyvatel by mohla být dosažena na konci občanského roku 2024, přibližně 15 milionů obyvatel na konci roku 2048 a přibližně 20 milionů obyvatel na konci roku 2065.

V Izraeli žije asi 7,069 milionu židovských obyvatel (74 % z celkové populace), asi 2,026 milionu arabských obyvatel (21 %) a asi 849 tisíc dalších obyvatel3 (5 %).

Počet obyvatel Izraele se meziročně zvýšil asi o 187 tisíc lidí. Míra růstu populace byla asi 2%. V Izraeli se narodilo asi 177 tisíc dětí. Celkem zemřelo asi 53 tisíc lidí, z toho asi 4 400 zemřelo na koronavirus Covid-19. K populaci přibylo v imigrační bilanci asi 63 tisíc lidí, z toho asi 59 tisíc jsou noví přistěhovalci.

Odhadovaný počet 6 milion§ Židů v USA zůstává podle hloubkové analýzy posledního průzkumu provedeného Pew Research Center stabilní.

Dále jsou uvedeny odhady počtu židovských obyvatel z ledna 2022, přičemž se jedná lidi z židovských komunit, nikoliv ty, kteří mají nárok na aliju podle Zákona o návratu:
Francie: 442 000
Kanada: 394 000
Velká Británie: 292 000
Argentina: 173 000
Rusko: 145 000
Austrálie: 118 200
Německo: 118 000
Brazílie: 91 000
Jižní Afrika: 51 000
Maďarsko: 46 500
Ukrajina: 40 000
Mexiko: 40 000
Nizozemsko: 29 700
Belgie: 28 000
Itálie: 27 000
Švýcarsko: 18 800
Uruguay: 16 300
Chile: 15 800
Švédsko: 14 900
Turecko: 14 300
Španělsko: 12 900
Rakousko: 10 300
Panama: 10 000

*Počet osob čekajících na aliju z Etiopie do Izraele se odhaduje na několik tisíc.

Během židovského roku 5782 se do Izraele přistěhovalo nejvíce olim (přistěhovalců) za posledních 20 let, když Židovská agentura ve spolupráci s Ministerstvem pro přistěhovalectví a integraci pomohla při alije 60 000 přistěhovalců z 93 zemí.

Podle údajů Židovské agentury za období od 1. září 2021 do 1. září 2022 přišlo 26 000 přistěhovalců z Ruska; 14 000 z Ukrajiny – většina při válečných záchranných operací Židovské agentury; 3 800 z USA a Kanady s pomocí Nefeš B’Nefeš; 2 500 z Francie; 1 600 z Běloruska; 1 450 z Etiopie se v rámci operace Cur Jisrael znovu setkalo se svými příbuznými v Izraeli; 1 100 z Argentiny; 600 z Velké Británie; 500 z Jižní Afriky a 400 z Brazílie.

Z údajů Židovské agentury také vyplývá, že více než čtvrtinu loňských přistěhovalců tvořili mladí lidé ve věku 18 až 35 let. Přibližně 5 500 z nich, včetně stovek odborníků z oborů, v nichž je v Izraeli nedostatek pracovních sil, se zúčastnilo speciálních programů Židovské agentury, které jim pomáhají začlenit se na trh práce a do vysokoškolských institucí. Dalších 2 200 mladých olim sloužících v Izraelských obranných silách, zatímco jejich rodiny zůstávají v zahraničí, získalo podporu pro osamělé vojáky z programu Křídla.

Israel welcomes highest number of olim (immigrants) in last 20 years, as The Jewish Agency assisted 60,000 immigrants from 93 countries to make Aliyah during 5782 – tisková zpráva na webu Sochnut (anglicky)

ישראלבמספרים ערב ראש השנה תשפ”ג
נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים2022
– statistická zpráva na webu izraelského Ústředního statistického úřadu (hebrejsky)