Benjamin Netanjahu: Boj Izraele s Hamasem je bojem civilizace s barbarstvím (video + překlad)

Benjamin Netanjahu

 

Donedávna mnozí věřili, že příslib pokroku 21. století nám umožní překonat barbarské hrůzy minulosti a přejít k lepší a zářivé budoucnosti. Mnozí věřili, že můžeme žít své pohodlné životy a že nás zlo jednoduše mine.

To se nestane.

Hrůzy, které 7. října spáchal Hamás, nám připomínají, že příslib lepší budoucnosti neuskutečníme, pokud my, civilizovaný svět, nebudeme ochotni bojovat proti barbarům. Protože barbaři jsou ochotni bojovat proti nám. A jejich cíl je jasný: rozbít tuto slibnou budoucnost, zničit vše, čeho si vážíme, a nastolit svět strachu a temnoty.

Dámy a pánové, toto je zlomový okamžik, zlomový okamžik pro vůdce a národy. Je čas, abychom se všichni rozhodli, zda jsme ochotni bojovat za budoucnost naděje a příslibů, nebo se vzdát tyranii a teroru.

Buďte si jisti, že Izrael bude bojovat. Od 7. října je Izrael ve válce. Izrael tuto válku nezačal. Izrael tuto válku nechtěl. Ale Izrael v ní zvítězí.

Hamás zahájil tuto válku tím, že se dopustil nejhoršího barbarství, jaké náš národ zažil od holocaustu. Hamás vraždil děti před očima jejich rodičů. Vraždil rodiče před očima jejich dětí. Upalovali lidi zaživa. Znásilňovali ženy. Mužům stínali hlavy. Mučili ty, kteří přežili holocaust. Unášeli děti. Páchali ty nejstrašnější zločiny, jaké si lze představit. A jsou součástí osy zla, kterou vytvořil Írán, osy teroru, která funguje tak, že vyzbrojuje, cvičí a financuje Hamás v Gaze, Hizballáh v Libanonu, Hútíje v Jemenu a další své teroristické zmocněnce na celém Blízkém východě i mimo něj.

V boji proti Hamásu a íránské teroristické ose bojuje Izrael proti nepřátelům samotné civilizace. Vítězství nad těmito nepřáteli začíná morální čistotou. Začíná poznáním rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi správným a špatným. Znamená to morálně rozlišovat mezi úmyslným vražděním nevinných a neúmyslnými oběťmi, které provázejí každou legitimní válku, dokonce i tu nejspravedlivější. Znamená to pohnat Hamás k odpovědnosti za dvojí válečný zločin, kterého se denně dopouští tím, že úmyslně útočí na izraelské civilisty a zároveň využívá palestinské civilisty jako lidské štíty. Znamená to dát jasně najevo, že používání lidských štítů je nejen nemorální, ale také neúčinná taktika teroru.

Protože dokud bude mezinárodní společenství obviňovat Izrael z toho, že Hamás používá palestinské lidské štíty, bude je Hamás i ostatní používat jako nástroj teroru.

Hamás bude i nadále využívat sklepy nemocnic v Gaze jako velitelská stanoviště své rozsáhlé sítě teroristických tunelů. Bude nadále využívat mešity jako opevněné vojenské pozice a sklady zbraní. Bude pokračovat v krádežích pohonných hmot a humanitární pomoci ze zařízení OSN.

Zatímco Izrael dělá vše pro to, aby palestinské civilisty dostal z nebezpečí, Hamás dělá vše pro to, aby palestinské civilisty v nebezpečí udržel.

Izrael vyzývá palestinské civilisty, aby opustili oblasti ozbrojeného konfliktu, zatímco Hamás těmto civilistům brání v opuštění těchto oblastí pod hrozbou použití zbraní.

Hamás také zcela brání cizím státním příslušníkům opustit Gazu. A co je nejhorší, Hamás drží více než 200 Izraelců jako rukojmí, včetně 33 dětí. Drží je, terorizuje je a drží je jako rukojmí.

Každý civilizovaný národ by měl stát na straně Izraele a požadovat okamžité a bezpodmínečné propuštění rukojmích.

Chci objasnit postoj Izraele k příměří. Stejně jako Spojené státy nesouhlasily s příměřím po bombardování Pearl Harboru nebo po teroristickém útoku z 11. září, nebude Izrael souhlasit se zastavením bojů s Hamásem po strašlivých útocích ze 7. října.

Výzvy k příměří jsou výzvami, aby se Izrael vzdal Hamásu, aby se vzdal terorismu, aby se vzdal barbarství. To se nestane.

Dámy a pánové,
Bible říká, že je čas pro mír a čas na válku. Nyní je čas na válku – válku o naši společnou budoucnost.
Dnes vytváříme hranici mezi silami civilizace a silami barbarství. Je čas, aby se každý rozhodl, na čí straně stojí. Izrael bude stát proti silám barbarství až do vítězství.

Doufám a modlím se, aby civilizované národy na celém světě tento boj podpořily, protože boj Izraele je i vaším bojem. Protože pokud Hamás a íránská osa zla zvítězí – budete jejich dalším cílem.

Proto bude vítězství Izraele vaším vítězstvím. Ale nenechte se mýlit. Bez ohledu na to, kdo stojí na straně Izraele, bude Izrael bojovat, dokud tuto bitvu nevyhraje. A Izrael zvítězí. Kéž Bůh žehná Izraeli a kéž Bůh žehná všem, kdo stojí na straně Izraele.