Projev premiéra Izraele: Obyvatelé Gazy opusťte místa Hamasu, protože Izrael je zasáhne plnou silou

 

Vážení občané Izraele, síly Hamásu dnes ráno, v den svátku a šabatu, vtrhly na izraelské území a zavraždily nevinné civilisty, děti a staré lidi. Hamas zahájil krutou a zlou válku.

Tuto válku vyhrajeme, ale cena je příliš těžká vysoká. Tento den je pro nás všechny velmi těžký.

Hamas nás chce všechny zabít. Je to nepřítel, který vraždí děti a matky v jejich domovech, v jejich postelích. Nepřítel, který unáší starce, děti, dívky. Vrazi, kteří fackují a zabíjejí naše občany, naše děti, kteří všichni šli strávit svátek.

To, co se dnes stalo, se v Izraeli nevidí – a já zajistím, aby se to už neopakovalo. Za tímto rozhodnutím stojí celá vláda.

Izraelské obranné síly okamžitě použijí veškerou svou sílu ke zničení schopností Hamásu. Zmrzačíme je až k záhubě a mocně se pomstíme za tento černý den, který způsobili Státu Izrael a jeho občanům. Jak řekl Bialik: „Satan ještě nevytvořil krevní pomstu za malé dítě.“

Všechna místa, kde je Hamás organizován, tohoto města zla, všechna místa, kde se Hamás skrývá, z nichž působí – proměníme je v města ruin.

Říkám obyvatelům Gazy: vypadněte odsud, protože budeme jednat všude a se vší silou.

V tuto chvíli Izraelské obranné síly čistí poslední obce od teroristů, procházejí obcí po obci, domem po domě a vracejí kontrolu do našich rukou.

Z celého srdce posílám objetí a soustrast rodinám pozůstalých, jejichž blízcí byli dnes chladnokrevně a s nekonečnou krutostí zavražděni.

Všichni se také modlíme za pokoj zraněných a všech rukojmích. Říkám Hamásu: Jste odpovědní za jejich bezpečnost. Izrael požene k odpovědnosti každého, kdo ublíží jedinému vlasu na jejich hlavě.

Odsud se obracím k obyvatelům jihu – všichni stojíme po vašem boku, jsme na vás všichni hrdí, že stojíte statečně, že bojujete.

Našim milovaným vojákům Izraelských obranných sil, policistům, bezpečnostnímu personálu – pamatujte, že pokračujete v linii hrdinů lidu Izraele, Jehošuy ben Nuna, Judy Makabejského, hrdinů roku 5708 (tedy roku 1948 gregoriánského kalendáře) a všech izraelských válek. Nyní bojujete za domov nás všech, za budoucnost nás všech. Všichni jsme s vámi, všichni vás milujeme, všichni vám vzdáváme úctu.

Lékařským a záchranným týmům a mnoha dobrovolníků, kteří se dnes objevili na mnoha místech – lid Izraele vám vzdává úctu. Silou svého ducha přemůžeme naše nepřátele.

Před několika hodinami jsem dnes mluvil s prezidentem Bidenem a s vůdci zemí světa, abychom zajistili Izraeli svobodu jednání pro pokračování kampaně. Děkuji prezidentu Bidenovi za jeho jasná a silná slova. Děkuji francouzskému prezidentovi, britskému premiérovi a mnoha dalším vůdcům za jejich bezvýhradnou podporu Izraele.

Nyní se obracím na všechny občany Izraele, stojíme spolu v bitvě.

Tato válka si vyžádá čas. Bude těžká. Náročné dny jsou ještě před námi. Jedno však mohu zaručit: s pomocí Boží, s pomocí společných sil nás všech, s pomocí naší víry ve věčnost Izraele – zvítězíme.